Overstap naar Het Nieuwe Werken uitstekend begeleid.

Als zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking wilden wij de overstap naar Het Nieuwe Werken (HNW) maken. Maar wij wisten weinig van de dagelijkse praktijk van HNW.

Marjon heeft ons in dit traject uitstekend begeleid. Zij heeft het volgende praktische en concrete stappenplan ontwikkeld en samen met ons uitgevoerd.

1. Een informatieve rondleiding bij een gemeente die al werkte conform HNW voor ons Management Team.
2. Informatiebijeenkomsten HNW, eerst voor ons MT en de OR en vervolgens voor medewerkers. Over het concept van HNW, de mogelijkheden en  uitdagingen ervan in de dagelijkse praktijk, en de rol daarin van het management en de medewerkers. Specifieke HNW aspecten werden toegelicht en nog eens praktisch verheldert aan de hand van individuele tests, Quickscans en het Werkplekspel. De uitkomst van de Quickscans diende als uitgangspunt voor de trainingen Het Betere Werken.
3. Advisering en workshop over nieuwe huisregels, e-mailprotocol en digitale archiefstructuur en over de handhaving daarvan in de dagelijkse praktijk.
4.Trainingen Het Betere Werken inclusief individuele werkplekcoaching voor het MT en secretaressen, vanuit de gedachte ‘goed voorbeeld doet goed volgen’.

Met deze aanpak hebben wij in relatief korte tijd een goede nieuwe start kunnen maken met HNW. Door de aangeboden praktisch bruikbare kennis daarover, de wijze van informeren, begeleiden en coachen, ging Het Nieuwe Werken bij onze medewerkers in de wandelgangen al snel ‘leven’.
Onze nieuwe ontwikkelde huisregels, het e-mailprotocol en de digitale archiefstructuur zijn eenduidig helder en bieden ons houvast. De trainingen Het Betere Werken hadden, tot verrassing van de deelnemers, een zeer positief effect. De combinatie van de plenaire trainingsochtend met de aanvullende persoonlijke werkplekcoaching, resulteerde naast bewustwording van (in)efficiënt werken ook in daadwerkelijke gedragsverandering tot productiever werken bij de deelnemers. Zij ervaren bij Het Nieuwe Werken meer rust, focus, productiviteit, werkgemak en werkplezier. – Gerard Kersten, Directeur Dichterbij Regio Rijk van Nijmegen