Voorkom uitstel: kom tot actie met een bewust besluitmoment.

To blog or not to blog…..? Die vraag heeft me een hele tijd bezig gehouden en zie hier het antwoord op die vraag: Ja! Dus hiermee de geboorte van mijn blog.

Nu de kogel door de kerk is en ik er daadwerkelijk mee ben gestart geeft me dat rust. Een persoonlijk voorbeeld van, na enig wikken en wegen, tot actie komen na een besluit.

Dat klinkt misschien voor de hand liggend maar in mijn dagelijkse praktijk als organizer kom ik vaak tegen dat mensen geen tijd nemen voor een duidelijk besluit. Door het (vaak onbewust) uitstellen van besluiten kan er van alles door je hoofd blijven spoken, wat veel onrust en wanorde kan veroorzaken.
Elk besluit wat je bewust neemt geeft rust en ruimte in je hoofd, want je hoeft er niet meer over na te denken. Je kunt gemakkelijker ontspannen en het geeft je mentale ruimte voor andere belangrijke en leuke dingen.

Hierbij enkele handige tips om tot een bewust besluitmoment te komen en daarop actie te ondernemen.

• Bedenk en noteer maximaal 5 aspecten die je tot nog toe hebt uitgesteld. Dat kan variëren van een nog niet afgehandeld moeilijk e-mailbericht, een telefoontje, een verzoek aan jou van iemand of een eventueel te volgen cursus. Je kunt er zelf wellicht een paar bedenken.
• Kies eerst één relatief makkelijk te nemen besluit.
• Besluit wanneer je daarover een besluit genomen wilt hebben. Dat kan op het zg. natuurlijke moment, NU, bijvoorbeeld bij e-mailverwerking. Dat geeft meteen rust want je hoeft er geen aandacht meer aan te besteden. Wil je op een later tijdstip besluiten, plan met reëel benodigde tijd in je agenda ‘besluiten over……Dit laatste helpt vooral bij grotere en moeilijker te nemen besluiten.

Bij belangrijke en moeilijker te nemen besluiten helpen onderstaande aspecten extra.

• Deel je eventuele aarzeling/twijfel met vertrouwde mensen en vraag hun raad en steun. Zo kom je gemakkelijker tot een besluit
• Bekrachtig een eenmaal genomen besluit als volgt:
– Zeg jouw besluit een aantal keren hardop tegen jezelf in de spiegel en smile :-)
– Schrijf het op en plak het op je spiegel zodat je het dagelijks, zo lang als nodig is, kunt herhalen.
– Vertel vertrouwde mensen je besluit en vraag om hun steun.

Veel belangrijke en moeilijker, grote of kleine, genomen besluiten vergen vaak actie(s) /taken om je besluit tot uitvoering te brengen.
Bedenk daarvoor de benodigde Eerst Volgende Actie (‘EVA’). Deze zet je in je takenlijst en/ of plan je in je agenda. Als je die hebt uitgevoerd plan je de daaropvolgende benodigde ‘EVA’.

Uiteindelijk gaat het erom dat je besluit je aanzet tot ACTIE. Want alleen met erover denken en zeggen “dat moet ik ook nog doen”, kom je niet verder. Blijven oefenen met bewuste besluitmomenten en ‘EVA’s’ baart kunst!
Je reactie via Facebook of Twitter waardeer ik.

Wil je een blogartikel geheel of gedeeltelijk gebruiken voor je eigen artikel, op het internet of in een tijdschrift, dan mag dat als je ook een werkende link opneemt naar www.geeftruimte.nl